• church3
  • church1
  • church2


ประวัติความเป็นมา

           บริษัท ดีไซน์ บายพู่กัน จำกัด บริหารโดยว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา หัสนัย  เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ   พ.ศ.2550 โดยใช้ชื่อว่า หจก.ดีไซน์ บายพู่กัน มาเป็นเวลา 6 ปี บริษัทได้ขยายกิจการ ประกอบกับมีลูกค้าไว้ใจให้ทางเราดูแลเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องเปลี่ยนเข้ารูปแบบบริษัท จึงเปลี่ยนมาเป็นบริษัท ดีไซน์ บายพู่กัน จำกัด จนถึงปัจจุบัน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้ทางเราดูแลด้วยดีเสมอมา

 

           บริษัท ดีไซน์ บายพู่กัน จำกัด เป็นบริษัทรับเหมา ออกแบบตกแต่งภายในบ้าน คอนโด สำนักงาน โรงแรม รวมถึงงานบูท นิทรรศการ อย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลของสถาปนิกมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมแนวคิดสร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของคุณ รวมทั้งกระบวนการผลิตทางบริษัท ดีไซน์ บายพู่กัน จำกัด มีช่างชำนาญการพิเศษในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบไว้คอยดูแลคุณ